Vuoden toimitilajohtajat, -aloitteet ja -teot / kunniajäsenet

Vuoden toimitilajohtajan valinnasta:

Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry on valinnut vuodesta 2002 lähtien vuoden toimitilajohtamisen kannalta merkittävän teon, aloitteen tai henkilön. Valinta julkaistaan aina alkuvuodesta alan tapahtumien, messujen tai tilaisuuksien yhteydessä.

Valinta tehdään FIFMA ry:n hallituksessa ja sen perusteena ovat alalla saavutetut merkittävät ansiot. Alla vuoden toimitilajohtajat, -aloitteet ja -teot sekä FIFMA ry:n valitsemat kunniapuheenjohtajat ja jäsenet.

Vuoden toimitilajohtajat, -aloitteet ja -teot:


 

2015

Pirjo Honkaniemi (Top Trainers Finland)

2014

Olli Niemi (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy)

2013

Marko Rissanen (DNA Oy)

2011

Green Office, Helka Julkunen (WWF)

2010

Kari Virta (ISS)

2009

Kari Hein (Fatman Oy)

2008

Ilkka Kakko (Karostech Ltd)

2007

Jari Salo (Elisa Oyj)

2006

Jorma Ahokas (NCC-Rakennus Oyj)

2005

Pertti Huuskonen (Technopolis Oyj)

2004

Juha Olkinuora (Nordea Oyj)

2003

Tiina Tanninen-Ahonen (Tekes)

2002

Kai Keituri (Tallberg Toimitilajohto Oy)

 

Kunniapuheenjohtajat:

Kai Keituri, Newsec Oy

Pertti Vanhanen, Aberdeen Property Investors

Jouni Kanervo, Citycon Oyj

 

Kunniajäsenet:

Kari I. Leväinen, TKK

Harri Brandt, Suomen Pankki